O klimatyzacji

2011-09-20 23:13

Wyzwaniem w kształtowaniu niskoenergetycznych budynków staje się zmniejszenie potrzeby wykorzystania energochłonnych systemów klimatyzacyjnych i stworzenie bardziej atrakcyjnej alternatywy, w sensie nie tylko ekonomiczno-energetycznym, ale także ekologicznym i użytkowym. Ważne miejsce zajmuje strategia oparta na maksymalnym wykorzystaniu naturalnego chłodzenia i wentylacji. Przypomnijmy krótko, że udział w zmniejszeniu energochłonności budynku mogą mieć przeszklone atria, podwójne ściany wentylowane, kominy słoneczne, wreszcie otwierane, odpowiednio usytuowane okna, które służą wentylacji poprzecznej lub wyporowej. Strategia pasywnego chłodzenia z wykorzystaniem masy termicznej i elementów ochrony przeciwsłonecznej ma również swój istotny udział.

    Niemniej naturalne chłodzenie i wentylowanie w omawianych budynkach stanowi na ogół jedynie wycinek zagadnienia. Złożoność przestrzenna i różnorodność procesów użytkowych zachodzących w budynku, a także nagromadzenie użytkowników powodują, że naturalne chłodzenie i wentylowanie biur może być niewystarczające. Wynika to nie tylko z powodu trudności uzyskania komfortowych warunków termicznych, ale także odpowiedniej jakości powietrza (warunków higienicznych), a także warunków bezpieczeństwa pożarowego. Z tego powodu obiekty wymagają dodatkowych rozwiązań, w postaci urządzeń i infrastruktury technicznej. 

    Jeszcze jednym czynnikiem, czyniącym problematykę niezmiernie interesującą są niejako warunki wstępne udanej strategii chłodzenia i wentylowania budynków niskoenergetycznych. Należą do nich zagadnienia projektowe, jak m.in.: optymalne proporcje powierzchni zewnętrznej budynku do kubatury budynku, odpowiednia geometria bryły budynku i jego orientacja względem wiatru i słońca, wykorzystanie zagospodarowania otoczenia, np. cech morfologicznych bądź zieleni, strefowanie termiczne przestrzeni wewnętrznej. Po wtóre, odpowiednie zastosowanie elementów materiałowych, jak izolacja termiczna, technologia szklenia i wreszcie odpowiednia strategia użytkowania, zapobiegająca niepożądanemu przegrzewaniu lub wychładzaniu wnętrz, a także wykorzystanie sprzętu niskoenergetycznego, jak np. niskotemperaturowego oświetlenia sztucznego lub monitorów w technologii LCD o zredukowanej emisji ciepła do otoczenia.